Hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Rabatto samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Rabatto, daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller å legge igjen omtale av vurdere våre produkter.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

For abonnenter på vårt nyhetsbrev vil vi bruke e-postadressen til å sende nyhetsbrev. Tjenesten krever et samtykke fra mottakeren.

 

Generere statistikk og forstå markedstrender for å forbedre og videreutvikle vår nettside og tjenester.

 

Måle effekten av annonser. Vi ønsker å vise deg annonser som er mest mulig relevante for deg på våre nettsider. For å gjøre dette vil vi lage statistikk over hvordan våre brukere reagerer på annonsene på våre nettsider. Effekten av annonsene blir også gjort tilgjengelig for våre annonsører.

 

Vi bruker Facebooks Pixel på våre nettsider for å kunne drive målrettet annonsering via Facebook. Bakgrunnen for at vi bruker dette er for å gi relevant markedsføring av redaksjonelt innhold, samt produkter og tjenester fra Rabatto.no. Dataen er anonymisert og vi kan ikke se hvilke personer som hentes inn og lagres i pixelen. For mer informasjon om Facebooks retningslinjer kan du besøke deres nettside.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger og oppfylle inngåtte avtaler (personopplysningsloven § 8 a og f og personverndirektivet artikkel 7 b og f).

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig og identifiserbar informasjon som vi samler inn kan være:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-postadresse

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene som vi behandler er opplysninger som du selv har oppgitt.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi deler ikke personlig opplysninger med tredjeparter såfremt det ikke er nødvendig for å levere våre brukere tjenesten de har kjøpt eller abonnert på. Opplysningene vi mottar i forbindelse med å kunne levere tjenesten, vil ikke brukes til andre formål enn nettopp å levere tjenesten.

Våre samarbeidspartnere

Euroflorist

Våre databehandlere

Facebook Business (distribusjon av redaksjonelt innhold og markedsføring)
Google Analytics (Samler inn avidentifiserte opplysninger om besøket på våre nettsider)

 

Slik administrerer du informasjonskapsler – gå til nettvett.no.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten og samtidig ber om at opplysningene skal slettes.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi deler ikke personlig opplysninger med tredjeparter såfremt det ikke er nødvendig for å levere våre brukere tjenesten de har kjøpt eller abonnert på. Opplysningene vi mottar i forbindelse med å kunne levere tjenesten, vil ikke brukes til andre formål enn nettopp å levere tjenesten.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Rabatto har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Rabatto behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Rabatto rette opplysningene. Se kontaktopplysninger avslutningsvis i erklæringen.

Hvordan sikres opplysningene?

Rabatto har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Vi innhenter ikke sensitive personopplysninger.

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Rabatto som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Rabatto, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på [email protected].

GDPR

GDPR General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU og EØS.

Rabatto er prinsipielt enig i at brukere bør få et vern om sine personopplysninger. I dette dokumentet vil vi redegjøre for hvordan vi forstår GDPR og hvilke tiltak vi innfører.

Rabatto.no sin lagring av personlige data

Vi har tatt utgangspunkt i artikkel 5 i GDPR som omhandler behandlingen av personlige data.

Personlige data kan forstås som:

  • Fullt navn
  • Telefonnummer
  • Fødselsdag eller fødselssted
  • ID-kort
  • Informasjon om arbeidsplass eller skole
  • Tilgang til sosiale-medier-konto eller innlegg der
  • Epost-adresse
  • Metadata som kan identifisere en person
  • IP-adresse som kan identifisere en person

Fullt navn

Rabatto har kun tilgang på fullt navn i forbindelse med gjennomføring av ordre. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne identifisere betalingskontakt og på annen måte levere tjenesten som er bestilt. Denne informasjonen blir kun brukt til dette formålet og er lagret i vårt ordrehåndteringssystem.

Telefonnummer

Rabatto har kun tilgang på telefonnummer i forbindelse med gjennomføring av ordre. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne identifisere betalingskontakt og på annen måte levere tjenesten som er bestilt. Denne informasjonen blir kun brukt til dette formålet og er lagret i vårt ordrehåndteringssystem.

Fødselsdag eller fødselssted

Rabatto har ikke tilgang på eller lagrer fødselsdag eller fødselssted hos kunder eller besøkende.

ID-kort

Rabatto har ikke tilgang på eller lagrer ID-kort fra kunder eller besøkende.

Arbeidsplass eller skole

Rabatto kan ved visse typer ordreinnleggelse få tilgang på informasjon om arbeidsplass. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne levere tjenesten. Rabatto har også indirekte tilgang på eventuell arbeidsgiver/arbeidsplass, gjennom e-postadressene til de som abonnerer på nyhetsbrevet vårt. Alle som mottar vårt nyhetsbrev må bekrefte i en separat e-post at de ønsker å motta nyhetsbrevet. I hvert nyhetsbrev Rabatto sender ut kommer det med en lenke hvor man enkelt kan avslutte sitt abonnement.

Tilgang til sosiale-medier-konto eller innlegg der

Rabatto har ikke tilgang til sosiale medier-kontoer eller innlegg til sine kunder eller besøkende.

E-postadresse

Rabatto har tilgang på e-postadresse i forbindelse med ordre og nyhetsbrev. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne levere og/ eller informere om tjenesten som er kjøpt. Denne informasjonen blir kun brukt til dette formålet og er lagret i vårt ordrehåndteringssystem.

Rabatto har også tilgang på e-postadressene til de som har meldt seg på til et av Rabatto sine nyhetsbrev. Alle nyhetsbrev kommer med en lenke hvor man kan enkelt avslutte sitt abonnement. For å melde seg på nyhetsbrevet må man gjennom to steg, hvor man bekrefter på e-post at man vil abonnere på nyhetsbrevet.

Metadata som kan identifisere en person

Rabatto lagrer ikke metadata på identifiserbare personer.

IP-adresse som kan identifisere en person

Rabatto benytter seg av Google Analytics, og har innført anonymisering av IP-adresser, slik at Rabatto ikke kan se hvilke IP-adresser som er inne på Rabatto.no, altså kan vi ikke identifisere brukere basert på IP-adresse, og har dermed heller ikke tilgang på personlig informasjon.

Rabatto har også installert en såkalt Facebook-pixel som gjør det mulig å markedsføre mot kunder og besøkende lesere som har vært innom spesifikke sider på Rabatto.no. Rabatto vet ikke/ eller lagrer ikke identiteten til disse leserne og har heller ikke tilgang til deres sosiale medier kontoer. Vi forstår dermed at dette faller utenfor GDPR. Rabatto kjenner ikke identiteten til brukerne og denne cookien kan enkelt slettes i nettleseren til den enkelte bruker.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse på siden vår. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.